Čaj o piatej (2017)

Čaj o piatej

Premiéra: 12. Máj 2017

Počet repríz: 6

Je to siedme muzikálové dielo Dramaťáku. Piesne spievané naživo budú svojím štýlom (rock and roll, swift, boogie woogie a pod.) pripomínať hudobnú tvorbu 60. rokov minulého storočia. Cieľom projektu je aj pripomenutie udalostí roku 1968 nenásilnou a divácky prijateľnou formou so zameraním najmä na mládež. Divák sa môže tešiť na kompaktné dielo tvorené piatimi príbehmi s použitím skladieb. Spolu budú tvoriť samotný muzikál, avšak použiteľné budú aj jednotlivo v kratších formách predstavení. Muzikál má naplánovanú premiéru v máji roku 2017 spolu so slávnostnou recepciou. Ide o pôvodnú tvorbu, kde námet priblíži dobu, v ktorej žila časť starých rodičov (60. roky) hlavných protagonistov dramatického krúžku, ale aj niektorí členovia krúžku zo staršej generácie. Jeden z light motívov budú augustové udalosti roku 1968 a odkaz našich predkov, ktorí ich ešte majú v živej pamäti. Keďže dramatický krúžok prezentuje svoje diela v množstve repríz, je veľký predpoklad, že v roku 2018 bude toto dielo hrať ako pripomienku augustových udalostí. Vekové zloženie účinkujúcich je od 14 do 65 rokov. Na diele samotnom sa podieľa približne 100 ľudí. Od nákresov a stavby kulís, po technickú realizáciu svetelných efektov, hudobných podkladov, cez nácvik náročných choreografií až po realizáciu samotného diela.

KLIK NA WEB