Ú V O D

Dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri Matici slovenskej v Komárne alebo ako ho voláme my, Dramaťák, vznikol v tejto podobe roku 2004.

Jeho zriaďovateľom je (ako už plynie z názvu) Gymnázium Ľ. J. Šuleka a Miestny odbor MS v Komárne. Nácviky sa dejú prevažne v Dome Matice slovenskej.

Nedá sa úplne povedať, že vznikol z ničoho. Pri gymnáziu zrejme od jeho počiatku Dramaťák v nejakej podobe vždy existoval.  Popri výučbe sa dramatickej tvorbe sporadicky niekto venoval. Na túto činnosť nadviazal Jozef Černek, ktorý ako študent navštevoval dramatický krúžok pod vedením Michala Špaňúra a folklórny súbor Dunaj pod vedením Ľudovíta Gallovicha. 

V tomto článku sa však budeme venovať tomu, čo nasledovalo po roku 200. Koncept tvorby vznikal postupne. Keďže boli k dispozícii scenáre hier Palárika a Tajovského, hrali sa sprvu činohry. Dobrodružstvo pri obžinkoch, Ženský zákon, neskôr Štepkova hra Jááánošík. Postupne sa formovala spolupráca s folklórnym súborom Dunaj, ktorý dodával hlavne tancujúci a spievajúci komparz. Išlo o dve piesne na hru. V tom čase Dramaťák navštevovali, teda Dramaťák v tejto podobe zakladali: Roberta Krmášková, Martin Koščík, Timea Zahorecová, Iveta Baráneková, Majka Maťová, Tomáš Majerčík, Linda Kinczerová, Regina Majerčíková, Jaroslav Jančár, Ján Procházka, Izabela Weszelovszká, Martina Majerová, Lívia Markovičová, Stanislav Králik, Marek Kamocsai, Diana Odrobiňáková, Tomáš Kottra a ďalší.  Neskôr sa pripojili: Júlia Bundová, Lucy Tobiášová, Simona Fialová, Veronika Habarová, Evelyn Polozsányiová, Ildikó Milkovičová, Slavomír Habara, Natália Petöczová, Katarína Kulesová, Veronika Gulyásová

prvá kapitola