Sen noci Svätojánskej II.

Premiéra: 19. Február 2016

Počet repríz: 18

Vojvoda Théseus sa chystá na svadbu s kráľovnou Amazoniek Hyppolitou. V našej hre šiel Théseus na služobnú cestu, tým pádom zaňho zatiaľ vládne Hyppolit. V tom čase utekajú do lesa neďaleko Athén milenci Lysander a Hermia. V svadbe im bráni Hermiina matka a Demetrius, ktorého si má Hermia podľa matkinho priania zobrať (v pôvodnej hre vystupoval Hermiin otec, ale režisér sa to v našom dielku rozhodol zmeniť). Demetria zas prenasleduje jeho bývalá láska Helena. Aj v lese, do ktorého utekajú, prebieha spor. Kráľovná škriatkov Arthemis a kráľovná elfov Titania sa hádajú. Ich vzťah sa premieta do stavu celej prírody. Kráľovná Arthemis s pomocou svojho služobníka Puka chce vyriešiť spor pomocou čarovného nápoja – šťavy zo zázračného kvetu, ktorá vyvoláva zaslepenú vášnivú lásku. Vďaka Pukovým chybám dochádza medzi zaľúbencami k mnohým omylom. V tom istom období v lese nacvičujú remeselníci z Athén divadelnú hru o Pyramovi a Thisbe. Začarovaná Titánia sa omylom zaľúbi do hlavného predstaviteľa hry Klbka, ktorému Puk nasadil osliu hlavu. Puk ale nakoniec všetko napraví, Klbko opäť získa ľudskú hlavu a v Athenách sa koná trojnásobná svadba – žení sa vládca Théseus s Hyppolit, zároveň majú svadbu aj Lysander s Hermiou i Demetrius a Helena. Athénski remeselníci nakoniec zahrajú na trojitej svadbe svoju hru. V tomto diele Shakespeare prvý krát využil dramatický prvok ,,hry v hre” . Neskôr sa tento prvok stáva pre Shakespeara typickým Postavy hry boli inšpirované antickými dielami, Chaucerovými Canterburskými poviedkami i anglosaskými ľudovými rozprávaniami.

KLIK NA WEB