Galéria fotiek

Bosorka fotoday - Martin Kučera
Bosorka fotoday – Angelika Kopják a Dušan Teplan

V Rebelove, v dedinke, o ktorej vieme len toľko, že je kdesi v Horných Uhrách a 300 km od Žiliny, sa začali diať divné veci.

Objavuje sa tu záhadná mačka, ktorá sa mení na chlapa. Hovorí sa o ňom, že je dvojdušný. A tam, kde sa zjaví, puchnú kozy a kape aj iný statok.

V tom istom čase cirkev bojuje proti bosorkám, podľa knižky Kladivo na čarodejnice. Vraj najmä ženy sú bosoráctvu naklonené. Do dediny tak prichádza inkvizítor rímskej cirkvi.

Dedina už čoskoro zistí, že svojou palicou má moc nad ľuďmi. Ustrnú a na slovo poslúchajú.

Eva Berlecká, ktorá v Tajnej láske ženila syna, sa snaží vyliečiť svoju dcéru z nemoty. Denne sa za ňu modlí a na pomoc si zavolá aj felčiarky. Spoločne s celou dedinou a studňou, o ktorej vieme, že má zázračnú moc, sa snaží zaklínať.

O tom, ale aj o láske, ale predovšetkým o odkaze našich otcov a starých materí, je nové predstavenie FMS Slovenskí REBELI. Nesie názov BOSORKA.

"Kde končí modlitba a začína čarovanie? Viete, že aj v Komárne súdili ženy a mužov za bosoráctvo?
Trošku aj o tom je nový príbeh Rebelov. Ale hlavne je to príbeh o pošepkanom hriechu."

BOSORKA v odbornej literatúre:

Polodémonická bytos, ktorá sa v udových predstavách vyznaovala nadprirodzenými vlastnosami a schopnosami škodi svojmu okoliu. Predstavy o schopnostiach stríg sa zachovali v záznamoch arodejníckych procesov, v poverových predstavách a aj v udovej slovesnosti.

Striga v podobe živého loveka využívala od diabla získané danosti na negatívne pôsobenie voi majetku i zdraviu udí. Nadprirodzené schopnosti mohla ma tak vrodené, ako aj získané, alebo ich vôbec nemala, ale používala prostriedky s magickou silou. Strigy mohli privola búrku, nii úrodu, majetok, pripravova udí i zvieratá o zdravie, ba aj o život, ale i zdravie prinavráti.

Mohli vyvoláva duchov, veštia ovplyvova budúcnos, odobera alebo kazi kravám mlieko a spôsobova porobenie. Premenené na zvieratá (maka, sova) prenikali nepozorovane na miesta, kde chceli škodi

Vidie ich lovek mohol najmä poas letného i zimného slnovratu a na zaiatku jari, ke sa konali ich zhromaždenia (sabat arodejníc).

(zdroj: Horváthová, E.: Názory, pedstavy a zvyky slovenského lidu.)

Podrobným návodom na postup proti bosorkám bola kniha Kladivo na čarodejnice (1487 Jakob Sprenger a Heinrich Institoris). 

Nadväzovala na pápežskú bulu a „korunovala“ šialenstvo proti ženám. Spájala právo a teológiu, z čoho vznikla znôška nezmyselných zásad, na základe ktorých sa zrodili hrôzostrašné procesy proti “bosorkám a strigôňom”. 

Príbeh bosorky ...

Ľudstvo, cirkev, ale aj človek ako taký, robí chyby a či sa nám to páči alebo nie, sme obrazom aj tých chýb. Toho dobrého i toho zlého.

Ak budete mať pocit, že sme trošku odromantizovali náš folklór, spravili sme niečo správne.

Nemoralizujeme a nesúdime. Len možno nastavujeme zrkadlo.

A najmä o tom je folklór ako ho chápeme my – Slovenskí rebeli z Komárna.

POSTAVY A OBSADENIE

 • Farár, dôstojný pán Samuel Jestrebíny – Jozef Kuchár
 • Inkvizítor biskup Fabricio Margare – Marek Kamocsai
 • Biskup – Jozef Černek / Branislav Podolinský
 • Eva Berlecká – Marína Opálková
 • Marek Berlecký – Ákos Csaba Kajtár
 • Adam Berlecký – Samuel Janiš
 • nemá dcéra Valentína – Noémi Berényiová / Barbora Nagyová
 • Dora Pauchová – Tamara Varga
 • Dorka Pauchová – Kristína Perlová
 • Zuza Nádašská – Roberta Krmášková
 • Stanka Bidovská – Iveta Horváthová
 • Barbora Stieberová – Barbora Poništová
 • Anička Azariová – Leoni Martonošiová
 • Dana Buľková – Barbora Nagyová / Noémi Berényiová
 • Viera Janovicová – Veronika Bilušková
 • Štefánia Hrušková – Simona Hrušková
 • Lucia Havranová – Lucia Mokošová
 • Fabiána Oľhová – Zlatka Uríčková
 • Hana Mikulášová – Friderika Hodossyová
 • Imre Mikuláš – Slavomír Habara
 • Lukáš Ceranko – Tomáš Hipszki
 • Helenka Bolerázová – Laura Halászová
 • Peter Vrták Mitra – Mário Bendík
 • Jožko Boleráz – Adam Halász
 • Júlia Hájska – Viktória Babicová
 • Eszter Biháry – Nikoleta Remešová
 • Gábor Biháry – Nikolas Remeš
 • Oľga Martová – Linda Čepregiová
 • Hilda Mamatejová – Dana Csomová
 • Tomáš Ponický – Tomáš Répáš

HUDBA

 • Júlia Černeková
 • Michal Szigeti
 • Tibor Halász
 • Róbert Halász
 • Miroslav Pastorek
 • Magdaléna Szigetiová
 • Jázmin Kristián
 • Monika Leczkésiová ml.
 • Monika  Leczkésiová
 • Natália Martinská
 • Jana Pécsová
 • Peter Lévai

ZVUK

 • Denis Axel Ivanics

SVETLÁ

 • Stanislav Pivko

SCÉNA

 • Richard Slezák

PRODUKCIA

 • Jana Pipíšková

VÝBER SKLADIEB A VEDENIE HUDBY

 • Júlia Černeková

VEDÚCA SÚBORU

 • Roberta Krmášková

KROJOVÁ VÝPRAVA

 • Júlia Černeková
 • Júlia Bundová
 • Alžbeta Černeková
 • Renáta Apa

TVORBA KULÍS

 • Richard Slezák
 • Attila a Alžbeta Ivanicsovci
 • Ivan a Hilda Perlovci
 • Juraj Pipíška
 • Alžbeta Černeková
 • Štefan Slaninka
 • Jana Pipíšková

PR, grafika

 • Roberta Krmášková
 • Majo Bendík

Pre Slovenských rebelov v „covidových rokoch 2021 a 2022“ napísal a zrežíroval JOZEF ČERNEK

VSTUPENKY SI REZERVUJTE: 0905 466 107

 • 19.3.2022, 17:01 – premiéra 
 • 20.3.2022, 16:02 – 1. repríza
 • 26.3.2022, 17:02 2. repríza
 • 1.5.2022, 15:04 – 3. repríza
 • 30.7.2022, 20:11 – 4. repríza
 • 3.9.2022, 17:36 – 5. repríza
 • 16.9.2022, 19:00 – 6. repríza
 • 15.10.2022 – 7. repríza 
 • 19.3.2022, 17:01 – premiéra 
 • 20.3.2022, 16:02 – 1. repríza
 • 26.3.2022, 17:02 2. repríza
 • 1.5.2022, 15:04 – 3. repríza
 • 30.7.2022, 20:11 – 4. repríza
 • 3.9.2022, 17:36 – 5. repríza
 • 16.9.2022, 19:00 – 6. repríza
 • 15.10.2022 – 7. repríza 

Z predstavení ...

Pestré a krásne oblečenie dievčat, nádherné rómske piesne a temperamentný tanec boli oživením, hodnotným vkladom a bodkou za prekrásnym predstavením. Choreografia celého predstavenia nás chytila za srdce.

Opäť bravúrne predstavenie plné krásneho folklóru, hudby, spevu, tanca a tempetamentu. Krásne zvládnutá téma, výtvarne spracované kulisy, krása a farebnosť krojov priam vyrážala dych a nadšenie vystupujúcich??? … Bravo, bravo, bravo… Sólo pani Primášky si zaslúži obdiv. Jej spevom sú doslova „nakazené“ aj diečatá a ženy -speváčky. Ešte aj hodinu po predstavení mi znejú v ušiach piesne v ich podaní. Neopísateľný pocit počúvať súzvuk ich hlasov, proste krása. Ďakujeme, že sme mohli spolu s vami stráviť večer plný umeleckých zážitkov.

Ďakujem za zážitok v sobotu na Bosorke . Keby nebolo mojej sestry Evy, zrejme by som v návale svojich vecí pozabudla, alebo by mi to uniklo. Bosorka sa dotkla veľmi silných tém, s ktorými sa ja osobne v mojej hlave vysporiadavam. Mám na mysli tému kresťanstva a pohanstva. Nie je veľa ľudí (alebo ja som sa nestretla), ktorí by to vedeli takto bravúrne a ľudsky popísať. Mám málo vedomostí o tejto časti histórie, ale spracovali ste to podľa mňa bezchybne, neviem si to predstaviť lepšie. Doteraz mám tie myšlienky v hlave. Obdivujem ťa (režiséra – Jozef Černek), že ako muž si to zvládol bez pátosu, zaujatia. Načrel si do vážnych tém, ktoré ja som považovala za čisto ženské, alebo materské – a to je narodenie mŕtveho dieťaťa, smrť dieťaťa, nemé dieťa … Srdce mi to rvalo a revala som „jak želva“ (ospravedlňujem sa za moje česko -slovenské slovné spojenia, ale vyjadrujú presnejšie moje pocity). Už jedna dráma by mi stačila, Ty si ich tu uplatnil niekoľko. Dokázal si prepojiť všetky tieto témy a záver bol fantastický, priam rozprávkový a pre mňa nečakaný… Vytvoril si hodnotné dielo a ja Ti vzdávam hold, úctu a vďaku.

Tešíme sa že Vás v Komárne máme veľa lásky svojim muzikálom rozdávate. Úsmevy na tvárach ľudí sú odrazom ich radosti a spokojnosti. Ste plní pozitívnej energie, ktorá v tomto ťažkom čase poteší. želám Vám v mieri a v plnom zdraví ešte veľa vystúpení. Ďakujem veľmi – príjemné sme sa citili.

(Vaše slová a dojmy… Ďakujeme!)

DARTON
IVAT
ENERGY

Viktor Macek

… zvlášť ďakujeme všetkým našim divákom podporovateľom: www.dramatak.eu/pomoc

Upútavka