Korešpondenčná adresa:
Námestie sv. Rozálie 8, 945 01 Komárno

Kde nacvičujeme:
Dom Matice slovenskej
Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno
 
Riaditeľ súboru:
Jozef Černek
tel.č.: +421 905 405 455
email : jozef.cernek@energy.sk
Produkčná súboru (rezervácie):
Janka Pipíšková
tel.č.: +421 905 466 107
email : jana.pipiskova@energy.sk

Jozef Černek 

riaditeľ Dramaťáku, scénarista, režisér

tel.č.: +421 905 405 455 
e-mail: jozef.cernek@energy.sk

Roberta Krmášková

vedúca FMS Slovenskí rebeli,
choreografka FMS SR, web admin, content, grafička 

tel.č.: +421 905 283 006 
e-mail: roberta@roberta.sk

Janka Pipíšková

Produkčná Dramaťáku a FMS Slovenskí rebeli
(rezervácie)

tel.č.: +421 905 466 107
e-mail: jana.pipiskova@energy.sk

Majo Bendík

PR manažér Dramaťáku
a FMS Slovenskí rebeli, grafik

tel.č.: +421 918 771 086 
e-mail: majo.bendik@azet.sk

Jozef Černek 

riaditeľ Dramaťáku, scénarista, režisér

tel.č.: +421 905 405 455 
e-mail: jozef.cernek@energy.sk

Roberta Krmášková

vedúca FMS Slovenskí rebeli,
choreografka FMS SR, grafička 

tel.č.: +421 905 283 006 
e-mail: roberta@roberta.sk

Janka Pipíšková

Produkčná Dramaťáku a FMS Slovenskí rebeli
(rezervácie)

tel.č.: +421 905 466 107
e-mail: jana.pipiskova@energy.sk

Majo Bendík

PR manažér Dramaťáku
a FMS Slovenskí rebeli, grafik

tel.č.: +421 918 771 086 
e-mail: majo.bendik@azet.sk

Korešpondenčná adresa:
Námestie sv. Rozálie 8, 945 01 Komárno

Kde nacvičujeme:
Dom Matice slovenskej
Nám. M. R. Štefánika 6,
945 01 Komárno

Identifikačné údaje:
Názov: Dramaťák a Rebeli
Sídlo: Nám. sv. Rozálie 884/8, 945 01 Komárno
IČO: 51254182
Číslo účtu: SK92 0900 0000 0051 5252 0104
Právna forma: Občianske združenie

(po kliknutí na logo sa o súbore dozviete viac)