KONTAKT

Korešpondenčná adresa:
Námestie sv. Rozálie 8, 945 01 Komárno

Kde nacvičujeme:
Dom Matice slovenskej
Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno
 
Riaditeľ súboru:
Jozef Černek
tel.č.: +421 905 405 455
email : jozef.cernek@energy.sk
Produkčná súboru (rezervácie):
Janka Pipíšková
tel.č.: +421 905 466 107
email : jana.pipiskova@energy.sk