Helenka

HELENKA

Neobyčajný príbeh jednej takmer obyčajnej ženy.

Vitajte, milí diváci!

Voláme sa Slovenskí REBELI a prinášame vám príbeh Helenky.
Helenka sa narodila v roku 1913. Náš folklórom inšpirovaný súbor o 99 rokov neskôr, v roku 2012. My žijeme v dobe Facebooku, Instagramu a mobilných telefónov. Helenka prežila dve svetové vojny aj totalitu. Naše vzťahy začínajú internetom. Četovaním, zdieľaním fotiek na sociálnych sieťach, držaním sa za ruky, absolvovaním rôznych party time.
Helenka svojho manžela ako dospelého spoznala vo štvrtok a v sobotu sa brali.
Kým naši rodičia sa idú pretrhnúť, aby sme mali čo najlepší telefón a boli čo najlepšie vybavení do školy, Helenka mohla chodiť do školy len keď už bolo postarané o statok. Jedným z najväčších darov boli topánky a ako veno dostala kravu.

Zdá sa, akoby medzi nami a Helenkou bola generačná priepasť. Napriek tomu, alebo práve preto, sa pokúšame o nemožné.
Preniesť jej život na divadelné dosky v podobe folklórneho muzikálu.

Tak vravia...

Malo to krásny príbeh, výbornú dynamiku, bolo to etnograficky pôsobivé, dokonca to malo aj hĺbku a úžasnú výpovednú hodnotu. Tancovali a hrali tri generácie ľudí, čo je splnený sen súčasného etnologického hnutia. Jedinú chybu som v tom nenašiel aj keď som prišiel s predsudkami. O to vzácnejšie, že je to v Komárne... Zo srdca gratulujem a toto treba jedna k jednaj zahrať na Východnej, v Toronte aj v Petrovci.
Divadelný kritik
Zatiaľ najlepšie predstavenie od Rebelov! Podľa mňa všetci boli dobrí a príbej je silný, s ľahkosťou vyrozprávaný.
Richard
scénograf
Dobré ránko, vďaka včerajšiemu predstaveniu vstávam umelecky a emočne nabitá... Krásne posolstvo, dramaturgia a nádherné spevy... (nabudúce by som nechala divákov aj na stojáka, až môžu aj oni popri tom tancovať). Hneď tento týždeň budem pracovať na tom, aby sme Vás mali ,,tu hore,, na severe. ĎAKUJEM. Bolo mi cťou vidieť, spoznať Vás
Monika
diváčka
Nohy podupkávali, ruky tlieskali, srdiečko išlo vyskočiť z hrude a oči sa miestami zaliali slzami... Milujem vás pozerať na javisku, patríte tam každým kúskom tela!
Ildikó
Diváčka
My, horniaci odchádzame z Komárna nadšení, dojatí, užasnutí a náramne pyšní na Vás Rebelov. Ďakujeme za silný emotívno-rodinný zážitok.
Katarína
Diváčka

POĎAKOVANIE

Autori diela sa chcú poďakovať v prvom rade do neba, starým rodičom Černekovým za to, že vychovali tak súdržnú a skvelú rodinu, ktorá bola inšpiráciou pre vznik tohto dielka.

Do neba aj tete Hanke Korpášovej, rod. Černekovej, za vyrozprávanie príbehu a sprevádzanie programom. Jej blízkej rodine, že umožnili využitie nahrávky v predstavení.

Tete Margite Pivkovej, rodenej Černekovej, za sprevádzanie životom Heleny.Ujovi Mirovi Černekovi za sprostredkovanie archívu fotografií.

Daniele Kapitáňovej za prepožičanie autorského diela a konzultácie postavy Samka Tále.

Petrovi Valovi za cenné rady a konzultácie.

PhDr. Petrovi Mulíkovi , PhD. za objasnenie presídľovania a historického zákona z roku 1920 o odoberaní a prideľovaní majetku a konzultovanie Viedenskej arbitráže.

Mame Eve Černekovej za priblíženie citového života Helenky.

Milošovi a Lucii Bobáňovým za rady pri výbere skladieb z Lysice a Terchovej.

Manželom Oťázikovým za pomoc s tancom z Tekova.

 

Ďakujeme Roberte Krmáškovej, Lucke Mokošovej, Slavovi Habarovi, Majovi Bendíkovi a Marekovi Kamocsaimu za vytvorenie umeleckých a folklórnych choreografií.

Autorom fotografií a video záznamu (klipu) k dielu:

Stankovi Králikovi, Martinovi Kučerovi, Dušanovi Teplanovi, Kataríne Fitošovej, Angelike Kopják, Richardovi Slezákovi.

Autorom našej scénografie a výpravy:

Richardovi Slezákovi, Attilovi Ivanicsovi, Betke Ivanicsovej, Ivanovi Perlovi, Hlide Perlovej, Janke Pipíškovej, Jurajovi Pipíškovi, Štefanovi Slaninkovi, Stankovi Pivkovi, Alžbete Černekovej.

Za obrovskú prácu s našimi krojmi:

Júlii Bundovej, Julke Černekovej,  Alžbete Černekovej a Romi Mačicovej.

Za zvukové majstrovstvo Denisovi Axelovi Ivanicsovi, za umelecké svietenie Stanislavovi Pivkovi, za edit a konzultácie dejovej línie Friderike Hodossyovej.

Janke Pipíškovej za nekonečnú trpezlivosť.

Dramaťáku a Rebelom za trpezlivosť a vytvorenie ďalšieho dielka.

OBSADENIE

Slovenskí rebeli

Roberta Krmášková  (úradník – agent)
Jozef Černek
Marek Kamocsai (otec Jozefa)
Friderika Hodossyová  (Jozefova sestra)
Paula Dorotovičová
Simona Hrušková
Ema Kamocsaiová
Kristína Perlová  (Helenina staršia kamarátka z Lysice)
Slavomír Habara
Nikolas Remeš
Nikoleta Vargová
Marína Opálková  (úradníčka a starostka Šrobárovej)
Mário Bendík
Lucia Mokošová
Tamara Varga  (teta Hrúza)
Barbora Poništová  (Helenkina nevlastná mama)
Branislav Podolinský
Romana Mačicová
Veronika Bilušková  (Helenkina mama)
Tomáš Hipszki  (Jozef ako dieťa)
Tomáš Répáš
Ákoš Kajtár (Jozef)
Jana Pňačeková  (Samko Tále)
Tatiana Tomaškovičová  (anjel)

Barbora Nagyová  (Helenka)
Leoni Martonošiová
Laura Halászová
Noémi Berényiová
Lea Fótiová (Helenka ako dieťa)
Zlatka Uríčková   (Helenina duša (rozprávačka))
Ján Herdics  (Helenin otec)
Linda Čepregiová  (rozprávačka)
Iveta Horváthová  (suseda)
Dana Csomová  (Cigánka)

Ľudová hudba Slovenskí rebeli

Júlia Černeková (primáška)
Michal Szigeti (klarinet, píšťalka, flauta, bubom)
Róbert Halász (kontrabas)
Tibor Halász (akordeón)
Magdaléna Szigetiová (spev)
Jana Pécsová (spev)
Peter Lévai (spev)
Monika Leczkésiová (spev)
Monika Leczkésiová ml. (spev)                                                                              Natália Martinská (spev)
Jázmin Kristián (spev)

Realizácia kulís

Juraj Pipíška
Štefan Slaninka
Janka Pipíšková
Richard Slezák
Attila Ivanics
Betka Ivanicsová
Ivan Perl
Hilda Perlová
Alžbeta Černeková

PREDSTAVENIA

Archív

  • 22.12.2019 – PREMIÉRA, Dom Matice slovenskej v Komárne 
  • 12.1.2020 – 1.REPRÍZA, Dom Matice slovenskej v Komárne 

Plán

  • 8.2.2020, 17:03 – Kultúrny dom KOVAK , Nové Zámky 
  • 15.2.2020, 18:04 – Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra 
  • 2.5.2020 – Komárňanské dni, Dom Matice slovenskej v Komárne 
  • 16.5.2020 – Dom Matice slovenskej v Nitre 

Reportáž o našom predstavení v Komárňanskom magazíne (cca. 11:33)

Záznam z predstavenia HELENKA