Zver

Prišiel som na Zver a uvidel človečinu

Posted on

Prišiel som na Zver a uvidel človečinu… Schopnosť vytvárať súdy o neznámom na základe známych vecí, ktoré toto neznámo obklopujú, je nesporne veľkou evolučnou výhodou človeka. Avšak táto výhoda sa nemusí vždy vyplatiť a často nás privedie k veľmi nesprávnym dedukciám. Bol som na divadelnom predstavení mládežníckeho ochotníckeho súboru, ktorý je súčasťou komárňanskej Matice slovenskej. Takáto veta môže […]