ZVER – derniéra

Začalo to ako búrka, ako búrka, búrka s mrakmi. A dážď z […]